Retrospektiva

V tradičním projektovém managementu se na konci projektu připraví post mortem, což je v podstatě souhrn poučení pro další projekty. Nevýhodou je, že pro ukončený projekt už tyto rady nejsou nápomocné.

Retrospektiva je pravidelným setkáním týmu na konci každého sprintu, během něhož tým prodiskutuje, co funguje dobře a jak pracovat lépe a vybere si nápady pro realizaci v následujícím sprintu.

Cílem retrospektivy je průběžná identifikace omezení a zlepšení. Setkání moderuje Scrum master a trvá typicky 1 hodinu.

Cíle retrospektivy

 • Identifikovat systémová omezení a zbytečnosti.
 • Získat nápady pro zlepšení.
 • Identifikovat, co funguje správně.
 • Prioritizovat návrhy.
 • Navrhnout akční plán pro realizaci vybraných prioritních nápadů.
RoleAktivity
Produktový vlastníkÚčastní se retrospektivy stejně jako ostatní členové týmu.
Scrum masterOrganizuje a moderuje setkání, určí téma retrospektivy, vybere techniku pro získání nápadů, informuje o stavu řešení předešlých návrhů a eviduje návrhy a stav jejich řešení.
TýmIdentifikuje návrhy, hlasuje pro priority návrhů, dohodne se na způsobu implementace nejdůležitějších návrhů, rozdělí si úkoly pro implementaci nejdůležitějších návrhů.

Agenda

Agenda správné retrospektivy by se měla skládat z těchto aktivit:

Retrospektiva agenda
 • Příprava – otevření retrospektivy, identifikace stavu řešení předchozích návrhů a určení tématu retrospektivy. Velmi často následuje nějaká aktivita (viz tastycupcakes.com nebo Retromat).
 • Získání návrhů – zápis návrhů na kartičky členy týmu.
 • Vytvoření názoru – diskuze o návrzích, identifikace duplicit a skupin.
 • Rozhodnutí – hlasování pro jednotlivé nápady, určení důležitosti návrhů.
 • Konec – ukončení aktivity.
AktivitaTrvání (max)Popis
Příprava5 min.Návrh tématu retrospektivy.
Revize předchozích návrhů5 min.Revize stavu řešení návrhů z předchozí retrospektivy.
Získání návrhů15 min.Psaní návrhů s použitím vybrané techniky retrospektivy.
Vytvoření názoru15 min.Seskupení podobných návrhů, ujasnění významu návrhu, diskuze o návrzích se snahou o jejich pochopení.
Rozhodnutí15 min.Hlasování pro návrhy, výběr prioritních návrhů, diskuze o rozdělení úkolů v týmu pro vyřešení návrhu.

Retrospektiva má být přijemnou aktivitou. Doporučuje se připravit příjemné prostředí a občerstvení. Někdy je vhodné udělat retrospektivu mimo firmu, především pokud jsou v týmu konflikty. Změna prostředí pomůže soustředit se na vnitřní problémy bez vyrušování.

Struktura retrospektivního setkání

retrospektiva struktura strenutia

Retrospektiva není jen o sesbírání nápadů, ale především o jejich realizaci. Agenda dobré retrospektivy se skládá z těchto základních částí:

 1. Příprava: Scrum master představí téma retrospektivy. Zkušení Scrum masteři používají různé hry a aktivity napomáhající soustředění na téma.
 2. Získání údajů: Zápis návrhů členy týmu. Obvykle potichu a samostatně.
 3. Pochopení: Revize jednotlivých návrhů, odstranění duplikátů a vytvoření skupin z podobných návrhů.
 4. Rozhodnutí: Hlasování o nejdůležitější návrhy následované dohodou na akčním plánu jejich realizace.
 5. Ukončení.

Výsledek

 • Prioritizovaný seznam nových návrhů.
 • Aktualizovaný stav řešení návrhů z předchozích sprintů.
 • Identifikované akční úkoly pro řešení návrhu.
 • Úkoly mají přiřazeného řešitele a termín, kdy mají být hotové.

Techniky retrospektivy

Nejjednodušší a nejčastěji používanou technikou pro retrospektivu je Dobré-Lepší.

Najjednoduchšou a najčastejšie používanou technikou pre retrospektívu je Dobré-Lepšie.

 1. Scrum master vybere téma retrospektivy, nad nímž se tým má zamyslet. Téma identifikuje na základě problémů, kterým tým čelil během sprintu.
 2. Tým se během 10 minut zamyslí nad tím, co funguje dobře a co může fungovat lépe. Každý člen týmu samostatně napíše nápady na karty. Čas není striktně ohraničený, pokud někdo píše déle, je lepší počkat.
 3. Po napsání nápadů tým přečte jednotlivé nápady a spojí podobné do skupin.
 4. Tým hlasuje pro nápady. Každý člen týmu má tři hlasy, které může libovolně rozdělit mezi skupiny, respektive přímo karty.
 5. Po sečtení hlasů si tým vybere 1–3 návrhy, o nichž se dohodne, jak je realizovat: kdo, co, kdy a jak a dá dohromady konkrétní akční plán. Alternativně, pokud je na analýzu problému potřebný delší čas, se dá dohromady řešitelský tým.

Další techniky retrospektiv

Star Fish, Mad sad glad, 6 thinking hats, 4L, Start Stop Continue, The Wheel of Change, Speed Boat, PMI, Reveat Avoid, WWW, KALM, DAKI.

Pokud potřebujete evidovat nápady, mít možnost vybrat si techniku retrospektivy nebo je váš tým distribuovaný, použijte ScrumDesk Start! a jeho integrovanou podporu pro retrospektivy.

Realizace nápadu

Je chybou, když se tým vrhne na realizaci nápadu bez hlubší úvahy. Změny, které jsou takto realizované, většinou způsobují zmatek a potřebu jiné realizace, čímž se tým dostane do smyčky bez skutečného výsledku.

Vývoj v managementu změn přinesl agilní postupy i do tohoto odvětví. Lean Change Management autora Jasona Littlea je přístup, který zavádí změny iterativním přístupem v rychlých smyčkách s měřením výsledku.

Každý problém se řeší v těchto krocích

 1. Vhled (insights) – analýza příčin problému, často v minitýmu, který problém dokáže objektivně vyhodnotit z různých pohledů.
 2. Možnosti (options) – identifikace možností, jak řešit daný problém, jejich prioritizace a výběr možností, které by měly být vyzkoušené. Není neobvyklé zkusit víc možností současně v různých částech týmu (podobně jako AB testování produktů).
 3. Experiment – samotný experiment týmu s cílem ověřit, jestli daný postup identifikovaný během kroku Možnosti přináší očekávaný výsledek. Ten je postulovaný před začátkem experimentu spolu s definicí metrik, jimiž se ověří správnost změny.
Realizacia napadu retrospektiva

Model změny

Každá změna má svoji cenu. Pokud je změna velká, její realizace trvá dlouho a znamená chaos a odpor. Realizace změny tak může být dlouhá a hluboká s velkými dopady.

model velkej zmeny

Model velké změny (Satirové model změny)

zmeny v agilnom projekte

Změny v agilním projektu

Pravidelnost retrospektivy znamená i častou realizaci malých změn. To pomáhá zmenšit dopady změn, jejich častější vyhodnocování a výběr dalších změn pro realizaci.

Výběr dalších zdrojů o retrospektivě

Užitečné inspirace pro retrospektivu

Retrospektiva není jen o efektivitě

Kudo karty: nástroj na motivaci i retrospektivu

Retrodesk v ScrumDesku

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme