RACI matice odpovědnosti

Jak nastavit kompetence v agilním týmu

V agilních týmech, v nichž jsou zapojené i tradiční role, je potřebné najít kompromis mezi odpovědnostmi a schopnostmi členů týmu. Nejčastější příčinou konfliktů je nejasná definice rolí, což dříve či později vede k selhání týmu.

RACI matice je nástrojem, který pomůže vyjasnit odpovědnosti za jednotlivé aktivity. Definuje se při zavádění agilních praktik do týmu a reviduje se jednou ročně.

Matice je tvořená:

  • Řádky, které obsahují jednotlivé aktivity a odpovědnosti.
  • Sloupci pro role
  • V poli, které je průnikem řádku a daného sloupce, se zapisují následující hodnoty:
ResponsibleProvádí danou činnost.
AccountableOdpovědný za výsledek činnosti.
ConsultedKonzultovaná osoba.
InformedOsoba informovaná o průběhu a výsledku.

Příprava matice vyžaduje účast všech dotčených rolí. Matici je dobré tvořit iterativně během několika hodinových setkání. V týmech s komplikovanější situací může tvorba matice vyžadovat i několik setkání, protože se při ní budou zároveň řešit konflikty.

RACI matica zodpovednosti agile team tim

Příklad RACI matice

Vzhledem k rozdílům v produktech, týmech, procesech a organizacích bude vaše RACI matice vypadat možná jinak než v jiném týmu vaší firmy. Není to problém, ale naopak signál, že lidé přebírají odpovědnost. Časem bude požadováno určení odpovědnosti jako minimální standard v rámci celé firmy.

RACI matica príklad

Příklad RACI matice enterprise Agile týmu

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme