Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) popisuje byznys model, naši vizi, jak se odlišujeme, pro koho produkt tvoříme, na čem budeme vydělávat a jaké náklady očekáváme. Zároveň popisuje důvody, které stojí za tvorbou produktu a je vhodný pro komplexnější produkty.

business plan osterwalder

Činnosti vykonávané zdroji, které něco stojí, vedou i s pomocí partnerů k vytvoření nabídky hodnot pro klienty z různých segmentů trhu, oslovených různými distribučními kanály, což vede k vytvoření zisku.

Alexander Osterwalder v roce 2008 přinesl v The Business Model Ontology jednoduchý pohled na byznys plán, který se soustředil na podstatu byznys plánů, nikoliv formu.

Vizualizací definice je možné celý popis rozdělit do několika navzájem se ovlivňujících sekcí. Právě tato vizualizace je základem pro business canvas, jednoduchého, ale výstižného popisu byznys plánu.

BMC umožňuje popsat záměr na jeden list papíru A4. Tato stručná forma:

 • je srozumitelná,
 • je rychle prezentovatelná případnému sponzorovi nebo investorovi,
 • propojuje byznys s realizací,
 • vysvětluje týmům, pro koho a co tvoří,
 • osvětluje, jak budeme vydělávat
 • a jak dostat produkt k zákazníkům.

Business Model Canvas

Business Model Canvas (šablonu stáhnete tady)

Části business canvasu

 1. Klíčové aktivity popisují nejdůležitější kroky realizující vaše záměry.
 2. Klíčové zdroje pomáhající realizovat záměr. Nejsou to jen stroje, ale i lidé, finance, znalosti a materiál.
 3. Partneři pomáhají optimalizovat provoz a minimalizovat rizika. Typicky jsou to partneři, kteří jsou součástí prodejních kanálů.
 4. Nabízené hodnoty popisují služby a produkty, které řeší problémy a naplňují potřeby klientů. Nejprospěšnější je, pokud se hodnoty odlišují od podobných produktů a služeb na trhu. Hodnoty mohou být vyjádřené kvalitativně nebo kvantitativně.
 5. Zákaznické segmenty cíleně soustřeďují úsilí na užší skupiny potenciálních zákazníků. Nebudete přeci dodávat úplně stejný produkt pro každého. Mezi skupinami uživatelů budou rozdíly, které můžete obchodně využít. Segmentace trhu umožňuje přizpůsobit strategii zpřístupnění produktu, jeho marketingu a samozřejmě i vlastností.
 6. Kanály definují způsoby, jakými se produkty nebo služby dostávají ke klientům. Máte prodejny? Budete produkt šířit virtuálně? Nebo prostřednictvím franšíz? Kanály budou ovlivňovat vlastnosti, řízení provozu, podporu i fakturaci.
 7. Vztah s klientem popisuje způsob, jakým bude klient používat produkt, a jak mu budete pomáhat. Setkáte se s ním osobně? Nebo budete mít samoobsluhu? Možná budete potřebovat komunitu. Pro podporu vztahů možná budete potřebovat další produkty nebo služby.
 8. Struktura nákladů popisuje, jestli je byznys plán zaměřený na snížení nákladů (cost driven), nebo preferuje vytváření hodnot (value driven).
 9. Plánujete vydělávat na licencích? Nebo bude základní produkt šířený zdarma a dodatečné vlastnosti placené? Bude možné produkt pronajmout? Nebo ho jednoduše prodáte bez další podpory? Na tyto otázky vám má odpovědět část Toky příjmů.

Jak vytvořit Business Model Canvas

Business Model Canvas je popsaný produktovými manažery, zástupci obchodu a marketingu. Jeho příprava vyžaduje čas a trpělivost. Není neobvyklé, že dobrý BMC vzniká během několika měsíců. Zpracujte ho při brainstormingových setkáních, mezi nimiž si dáte přestávku i několik dní.

Nechte ho zavěšený v místnosti tak, abyste se k němu mohli vrátit, když vás napadne další myšlenka. Nalepte ji na canvas na lístečku. V pravidelných intervalech si spolu projděte lístečky a upravte canvas. Především se ho snažte zjednodušovat a zestručnit tak, aby se z něj neztratila podstatná hodnota.

Čím bude canvas stručnější, tím bude srozumitelnější a zapamatovatelnější. Projeví se to především během vývoje produktu ve formě validace smyslu každé další vlastnosti, kterou budete chtít k produktu přidat.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme