Jak správně uchopit roli Scrum Mastera

Scrum Master Team Leader

Agile a Scrum jsou dnes považované za velké trendy, ale jejich použití vyvolává různé reakce. Jsou lidé, kteří by Agile za nic nevyměnili, a potom jsou tací, kteří při zmínce o něm odcházejí z místnosti.

Mnozí z nich si prošli špatnou zkušeností s Agile, kdy například zažili 45minutové standupy, Scrum Mastera, který po nich chtěl přesčasy, protože rychlost druhého týmu byla vyšší, nebo měli místo Scrum Mastera projektového manažera.

My jsme samozřejmě ve skupině zastánců Scrumu, ale jen v případě že se dělá dobře a ze správných důvodů. Ne jako bič, který má kouzelně zvýšit produktivitu. Kdo tedy může Scrum lidem takto znepřátelit? Ironicky, kromě jiného, často právě Scrum Master.

Pravidla určuji já

Scrum Master je ve Scrumu klíčovou rolí, neboť právě on musí vědět, jak to dělat a hlavně proč. Je facilitátorem a mentorem týmu. Zároveň šíří informace o Scrumu do okolí organizace. Při transformaci týmu je důležité mít dobrého Scrum Mastera, protože právě on je zástupcem agilních praktik.

Nikdo však není neomylný, a tak se stává, že noví Scrum Masteři neuchopí svoji pozici správně a chyby, které dělají, mohou mít dominový efekt na vývoj produktu i samotný tým. Stejně tak se něco takového může stát„seniorním“ Scrum Masterům, pokud zapadnou do rutiny, nedostanou zpětnou vazbu od svých týmů nebo si prostě nepřipustí chybu.

„To, že jsem certifikovaný, neznamená, že jsem super a neomylný.“

Seznamů typických chyb Scrum Masterů můžete najít spoustu, ale v tomto článku se podíváme na nesprávný přístup z pohledu celku a především na to, jak k této roli přistupovat správně.

Často se stává, že ve snaze dělat všechno co nejlépe se Scrum Master ponoří příliš hluboko do procesů a zapomene na lidský faktor. Pokud takto tlačí na tým, sleduje je a neustále napomíná, lidé začnou být otrávení a postupem času před ním ztrácejí respekt. Scrum Master reaguje autoritativně a víc přitlačí na tým, čímž se vše zacyklí a už se jen zhoršuje.

Takový Scrum Master stále týmu říká, jak se dostat k cíli, ale nepomáhá jim při tvorbě vlastní cesty. Z nesprávného přístupu mohou vzniknout menší či větší problémy a postupem času vyústit v reakce jako odchod z místnosti, když někdo jen zmíní Scrum.

Protože jde o skutečně komplexní problém, příznaky mohou být různé, od neustálého stěžování si a brblání, až po často nestihnuté sprinty, releasy nebo změnové požadavky.

Hard skills + Soft skills = Scrum Master

Scrum Master by měl být někdo se specifickou kombinací vlastností a schopností. Typicky je dělíme na soft a hard skills. Soft (neboli měkké) schopnosti jsou komunikace s lidmi, řešení konfliktů, empatie a podobně. I když na ně v minulosti nebyl kladen důraz, dnes se staly vyhledávanějšími a pro pozice jako Scrum Master nevyhnutelnými. Pod pojmem hard (tvrdé) schopnosti rozumíme znalost procesů, Scrum framework, PI plánování a podobně.

Dobrý Scrum Master by měl umět kombinovat svoji schopnost pracovat s lidmi a empatii se znalostí procesů, aby dokázal týmu pomoci nastavit pravidla na míru. Měl by vědět, jak řešit konflikty v týmu nebo konflikt mezi týmem a vnějšími faktory, například zákazníkem.

Stejně důležitá je schopnost rozlišit, kdy být benevolentní, kdy trochu tvrdší a kdy je možná lepší nechat tým padnout a poučit se. Vhodnou kombinací všeho si v týmu vybuduje přirozený respekt a tím i otevřenost vůči novým scrumovým praktikám.

Chráníte svůj tým se stejným odhodláním?

Správný Scrum Master…

Výborný Scrum Master se zaměřuje na skutečné příčiny problémů, nejen na symptomy.

  1. Je lídr. Jako novodobý vůdce klade potřeby jiných před svoje. Měl by umět lidi motivovat, být empatický, vést lidi k růstu a v případě potřeby umět rozhodnout. Sám jde svým chováním příkladem.
  2. Zná cíl. Ví, kam se tým má dostat, a snaží se ho vést do cíle. Funguje jako facilitátor a mentor.
  3. Učí tým správné agilní techniky a praktiky. Sám zná procesy a ví, jak je aplikovat. Učí tým používat je správně a hlavně vysvětlí proč.
  4. Nepřikazuje cestu. Nechá tým zvolit si způsob, jak se k cíli dostat, a pomůže jim s definicí jejich vlastních pravidel. Neříká jim jak.
  5. Pomáhá s transparentností. Učí tým, co měřit a jak měřit správně, aby dokázal zjistit, na čem jsou a jestli jsou schopni dodat, co slíbili.
  6. Má odvahu. Umí povědět ne. Chrání tým před vnějšími vlivy a vytváří pracovní prostředí bez rušivých elementů. Dokáže říct ne i zákazníkovi nebo magamentu a má odvahu postavit se za svůj tým.
  7. Nežije v pohádce. Dívá se na věci reálně a nemá přehnaná očekávání. Je si vědom, že lidé dělají chyby, a pomáhá jim zlepši se. Pokud v týmu nebo firmě něco nefunguje, dokáže se adaptovat a pomůže nastavit procesy podle situace.
  8. Ví proč. Ví, proč Agile vznikl a jaké jsou důvody pro použití Scrumu a jednotlivých procesů. Týmu věci vysvětlí, nepřikazuje jim je dělat bezdůvodně.

Inspirujte se lídry

Scrum Master by měl být lídr. Jak ale být dobrým vůdcem? Můžeme říct, že mezi klíčové vlastnosti určitě patří férovost a empatie vůči druhým. Inspirujte se přístupem některých velikánů:

„V budoucnosti budou lídry ti, kteří dávají sílu ostatním.“

Bill Gates, bývalý CEO Microsoft

„Skutečné vůdcovství je, když se ve vedení cítí všichni.“

Bono, frontman U2

„Abyste dosáhli skutečného úspěchu, vaše společnost musí mít větší smysl než jen zvyšování zisku.“

Marc Benioff, zakladateľ salesforce.com

Benioff též vytvořil tzv. 1/1/1 filantropický model, v němž společnost přispívá 1 % zisku, 1 % podílu firmy a 1 % odpracovaného času neziskovým organizacím, a pomáhá tak lidem, kteří to potřebují.

Nelson Mandela řekl, že se naučil být lídrem díky svému otci, náčelníkovi kmene. Když byl malý, chodil s ním na kmenová setkání a zapamatoval si dvě věci: všichni seděli v kruhu a jeho otec vždy mluvil poslední. Lídr by měl umět mluvit jako poslední. Dá tím lidem pocit, že jejich názor je důležitý a vyslechnutý, a zároveň získá informace neovlivněné jeho vlastním názorem.

Charles Coffin byl spoluzakladatelem GE (General Electric), která vznikla sloučením spoločnosti Thomase Edisona a společnosti Thomson-Houston. Společnost Thomson-Houston (pojmenovaná po klíčových inženýrech) dovedl svým vedením k úspěchu.

Jak dokázal jako obchodník čelit a vyrovnat se někomu jako Edison? Na rozdíl od Edisona, který zaměstnával tisíce pracovníků jako pomocníky, Coffin dal prostor vědcům a manažerům, aby pracovali samostatně, a podporoval je. Nevydával rozkazy, viděl sílu v samostatném myšlení svých kolegů, vždy vítal návrhy a názory od lidí kolem sebe a poté se definitivně rozhodl.

„Muž narození pro vedení, který nikdy nevydával rozkazy.“ je věta, jíž ho charakterizují jako lídra na oficiální stránce GE.

Pokud si chcete přečíst víc o tom, jak být dobrým lídrem, zkuste knihu Lídři jedí poslední od Simona Sinka nebo Sila mentorov od Timothyho Ferrise.

Scrum Masteři vedou, neurčují

Scrum Master je facilitátor, pomáhá identifikovat a řešit problémy a omezení (impedimenty), tvoří nerušené prostředí pro tým a je mentorem. Pomáhá týmu dostat se tam, kam potřebuje, ale nepřikazuje jim JAK. Pokud je to potřebné, dokáže přitvrdit, ale neztrácí lidský pohled na věc.

Ve zkratce, pokud jste Scrum Master, dejte pryč své ego, podívejte se na věc realisticky a pokuste se najít co nejlepší řešení. Udělejte, co nejvíc v daném okamžiku můžete.


P. S. pro tým: Jak pomoci svému Scrum Masterovi

Nezapomínejte, že zpětná vazba je základem Agile. Pokud chcete mít v týmu pohodu, musíte se o ni snažit i vy.

Nelíbí se vám něco na chování vašeho Scrum Mastera? Dejte to najevo, proto existuje retrospektiva. Scrum Master je přece součástí týmu, zpětná vazba od vás je neodmyslitelnou součástí vaší práce a pomůže mu posunout se dál. V týmu by neměl panovat strach nebo nechuť řešit věci. Pokud to tak je, zkuste být tím, kdo sebere odvahu postavit se. Změna přichází zdola.

Přečtěte si více o roli Scrum Mastera:

LeadershipScrum MasterTipyZlepšovací proces

Mohlo by vás zajímat

Jak správně stanovovat OKR (Objectives and Key Results): 25 ne a 5 ano

Jak správně stanovovat OKR (Objectives and Key Results): 25 ne a 5 ano

Udělejte revizi vašich OKR Cíle a klíčové výsledky (Objectives and key results, OKR) ve firmě neovlivňují jen vývojové...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme