Agilní tým

Agilní tým je samoorganizovaným multidisciplinárním týmem tvořeným produktovým vlastníkem, Scrum masterem, analytiky, vývojáři, testery a čím dál častěji i zástupci operation (DevOps tým).

agilni tym

Cílem agilního týmu je dodat funkční inkrement produktu včas, v dohodnutém rozsahu, kvalitě a podle požadavsků zadaných produktovým vlastníkem.

Rozsah přírůstku je daný během plánování sprintu a je potvrzený produktovým vlastníkem. Rozsah je navíc validovaný vůči dostupné kapacitě týmu v daném sprintu. Kvalita výsledku je definovaná mimo jiné i Definicí Hotovo a byznys cíli sprintu.

V agilně vytvářeném produktu se klade velký důraz na kvalitu, lehkou rozšiřitelnost a změnu produktu, což klade zvýšené nároky na odbornou expertizu členů týmu a na jejich „software craftsmanship“.

Východiska agilního týmu

Motivace

 • Lidé jsou nejproduktivnější, když si svoji práci můžou řídit sami.
 • Lidé považují jimi daný závazek za vážnější než závazek jim určený.
 • Tlak automaticky vede k nižšímu důrazu na kvalitu výsledku.
 • Lidé dělají svoji práci, jak nejlépe dokáží.

Výkonnost

 • Lidé a týmy dělají práci důkladně a kvalitně, jen pokud nejsou vyrušováni.
 • Týmy se zlepšují, když můžou řešit své vlastní problémy.
 • Osobní komunikace je nejefektivnějším a preferovaným způsobem spolupráce.

Složení Agile týmu

 • Dobrý tým je produktivnější než skupina lidí o stejné velikosti. Velikost agilního týmu je typicky do 10 lidí. Při tomto počtu je tým ještě schopný samoorganizace.
 • Tým by neměl být měněný podle typu práce, kterou je třeba udělat. Členové týmu by měli mít své stálé místo v týmu.
 • Tým by měl hledat cesty, jak zlepšit vzájemnou zastupitelnost členů týmu.

Odpovědnosti Agile týmu

Agilní tým odpovídá za:

 • Splnění slibů daných byznysu v daném sprintu.
 • Včasnou a kvalitní implementaci.
 • Neustálé zlepšování vývojových postupů a standardů vývoje.
 • Včasnou indikaci rizik a problémů.
 • Koordinaci technických prací s jinými týmy.
 • Otestování výsledné funkčnosti sprintu.
 • Tým spolupracuje na tvorbě procesu vývoje a dodávek.
 • Transparentnost stavu vývoje prostřednictvím aktualizace Kanban tabulí sprintů.
 • Plánování sprintů a rozpad požadavků na konkrétnější úkoly.
 • Odhad trvání zpracování úkolů.
 • Doplnění akceptačních kritérií po dohodě s produktovým vlastníkem.
 • Příprava backlogu následujícího sprintu ve spolupráci s produktovým vlastníkem.
 • Odprezentování výsledků sprintu.

Potřeby Agile týmu

Agilní tým potřebuje:

 • Být multidisciplinární, v týmu by měly být všechny role potřebné pro úspěšné dokončení požadavků tak, aby byly na konci sprintu funkční.
 • Sedět spolu. Komunikace v agilním týmu je velmi intenzivní a tým upřednostňuje osobní komunikaci před elektronickou.
 • V případě distribuovaného týmu mít všechny potřebné elektronické prostředky pro jednoduchou a rychlou komunikaci v agilním týmu.
 • Být chráněný Scrum masterem před zbytečným rušením.
 • Při změnách rozsahu být chráněný produktovým vlastníkem, který jediný má rozhodovat o změnách obsahu sprintu po předchozí komunikaci s týmem.
 • Tým potřebuje pracovat na jednom projektu nebo produktu.

Typické chyby Agile týmu

 • Členové týmu si vybírají práci podle své domény a znalostí bez snahy pracovat podle priorit.
 • Členové týmu pracují na práci, která nebyla ve sprintu schválená produktovým vlastníkem.
 • Tabule není aktuální a tým neví, na čem má pracovat, když není jasný stav.
 • Tým nehledá, jak zlepšit způsob fungování týmu.
 • Na standupu jen reflektuje, není angažovaný dodat výsledek.
 • Chybí sebereflexe týmu, neustále hledá vinu mimo tým.
 • Pasivita.

5 selhání týmu

Před zavedením Agile je potřeba se sebereflexivně podívat na situaci v týmu. Pět selhání týmu(The Five Dysfunctions of Team) pomáhá s identifikací připravenosti týmu. Spolu s Maslowovou hierarchií jsou tyto nástroje základem posouzení vhodnosti agilních praktik.

Tým musí být pro Agile dostatečně vyspělý. Musí být aspoň„v pubertě“, kdy nepotřebuje velitele, je ochotný riskovat a udělat krok i nesprávným směrem, neboť akceptuje, že selhání je též výsledkem experimentu.

5 disfunkcií tímu

Hodnoty agilního týmu

 • Závazek
 • Otevřenost
 • Odvaha
 • Cíl
 • Respekt

Podívejte se na svůj agilní tým s odstupem a ověřte si, nakolik jeho hodnoty a stav reflektují tento seznam. Týmy často říkají, že jsou agilní, ale při bližším pohledu zjistíte, že v mnohých hodnotách selhávají.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme