Agilní produktový vlastník (Product owner)

Produktový vlastník je klíčovou rolí zodpovědnou za směřování produktu. Typicky je to někdo z byznysu, respektive někdo, kdo může byznys zastupovat.

product owner

Jeho hlavním úkolem je maximalizovat hodnotu a návratnost produktu nebo projektu. Produktový vlastník by neměl být zároveň Scrum masterem. V případě větších týmů je potřeba sladit aktivity a odpovědnosti této role s rolí Chief Product Owner.

Produktový vlastník pracuje v několika„časových pásmech“:

 • V aktuálním sprintu obvykle řeší rizika, vyjasňuje otázky týmu a průběžně akceptuje už dokončené požadavky.
 • V tom samém čase upřesňuje požadavky pro následující sprint. Spolupracuje přitom s projektovým manažerem, UX designérem, architektem a vybranými seniorními vývojáři.
 • Zároveň by neměl zapomínat věnovat se práci na rozsahu následující verze MVP, aby backlog této verze byl dohodnutý se stakeholdery a klienty a dostatečně připravený na podrobnější plánování týmem.

Schopnosti a znalosti potřebné pro práci produktového vlastníka

 • Leader a motivátor.
 • Schopnost komunikace s klientem i týmem.
 • Schopnost tvorby a zápisu požadavků.
 • Byznys analýza.
 • Produktový management.
 • Projektový management.
 • Entrepreneurship.

Vplyv produktového vlastníka

Vliv produktového vlastníka

0dpovědnosti produktového vlastníka

 • Vize produktu.
 • Strategie vývoje a dodávek produktu.
 • Kooperace a komunikace s klienty, stakeholdery a uživateli produktu.
 • Spolupráce s vývojovým týmem.
 • Koordinace vývoje a součinnosti s jinými produktovými vlastník, pokud je produkt složitější.
 • Identifikace byznys hodnot produktu, např. prostřednictvím value proposition canvasu, business model canvasu nebo lean canvasu.
 • Popis typických uživatelů (personas), typických aktivit, problémů a výhod.
 • Identifikace byznys iniciativ (témat).
 • Definice MVP, MMF a jejich upřesnění.
 • Management požadavků a jejich průběžné upřesňování na menší úkoly (features, epics, user stories).
 • Ujištění, že tým správně chápe požadavky.
 • Doplnění akceptačních kritérií požadavků.
 • Odhad byznys hodnoty, stupně potřeby klienta (MoSCoW) a závislostí na jiných týmech.
 • Stanovení pořadí požadavků.
 • Správa backlogu v elektronickém nástroji nebo v podobě fyzické user story mapy.
 • Příprava roadmapy produktu a plánů verzí.
 • Poskytování zpětné vazby týmu.
 • Podepisuje se pod výsledek realizovaný týmem.

Ne všechny aktivity musí být vykonávané samotným produktovým vlastníkem. S množstvím aktivit mu dokáží pomoci např. konzultanti, analytici atd. Produktový vlastník má však hlavní odpovědnost za výsledek těchto aktivit (viz RACI matice).

Tím produktového vlastníka

Typický tým produktového vlastníka

Produktový vlastník pro svoji práci potřebuje:

 • Ideálně 100% alokaci na daný produkt nebo projekt.
 • Plnou moc pro rozhodování o produktu.
 • Dostupnost pro tým a klienty (nejlepší je osobní přítomnost).
 • Dobrý tým – společná tvorba produktu v Agile klade mnohem vyšší nároky na schopnost pracovat s dobrým týmem sdílejícím odpovědnost za výsledný produkt.
 • Žádat o odpuštění, ne povolení.
 • Mít podporu pro dělání správných věcí, nejen těch urgentních.

Typické chyby produktového vlastníka

 • Nedostatečné detaily.
 • Nekonzistentnost požadavků.
 • Odklonění se od vize.
 • Nestanovené cíle sprintu.
 • Neúčast na backlog groomingu a přípravách sprintů.
 • Nestanovení rozsahu verzí.
 • Nedohodnutí směřování vývoje produktu se stakeholdery.
 • Nedostatečná komunikace s klienty, stakeholdery nebo s týmem.
 • Nekoordinace vývoje se Scrum masterem.
 • Chybějící koordinace s jinými produktovými vlastníky, s chief product ownerem a managementem.
 • Nepropojení týmu, stakeholderů a klientů. Příliš velká clona.
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme